غذای سالم،

 غذای سالم و قلب سالم

غذای سالم، قلب سالم

یک برنامه غذایی سالم برای قلب حاوی خوراکی هایی است که فشار خون، کلسترول و التهاب را کاهش می دهند. با کمک این برنامه ی غذایی، از قلب خود محافظت کنید…  دکتر آرتور اگاتسون می گوید:« به عنوان یک متخصص قلب و عروق، همیشه به بیماران خود توصیه می کنم که روی عوامل قابل کنترل بیماری های قلبی تمرکز کنند

 http://bit.ly/1A1PI7R

باغ دارو                   آشپزی              غذای سالم          قلب سالم

/ 0 نظر / 8 بازدید