سالاد سزار با میگو

سالاد سزار با میگو، غذایی رژیمی و دسری دلچسب است.

۱مقدار موادّ ذکر شده، برای ۴ نفر درنظر گرفته شده است.

http://bit.ly/1Hjd1HB

باغ دارو             آشپزی                      سالاد سزار با میگو          کم کالری 

/ 0 نظر / 19 بازدید